PERTANDINGAN BLOG KEPENGGUNAAN SEMPENA HARI PENGGUNA 2015 : Kategori A (BAM1)

Thursday, 7 May 2015

Bantuan Tayar 1 Malaysia

Assalamualaikum dan salam sejahtera.
 
 Image result for teksi

Pengenalan program bantuan Teksi Rakyat 1 Malaysia - Bantuan Tayar 1 Malaysia

 

Program bantuan Teksi Rakyat 1 Malaysia (TR1Ma) adalah dilahirkan dari cetusan buah fikiran Yang Amat Berhormat Dato' Sri Haji Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri atas keprihatinan beliau mengenai masalah yang dihadapi pemandu teksi.

Yang Amat Berhormat Perdana Menteri faham akan keluhan pemandu teksi yang menghadapi kos penyelenggaraan yang kian meningkat yang turut mengugat keselamatan serta keselesaan penumpang teksi.

Bertitik tolak daripada permasalahan itu, TR1Ma dilahirkan sebagai satu inisiatif menyeluruh bagi membantu pemandu teksi dan sekaligus menaikkan taraf perkhidmatan teksi di Malaysia. Program Bantuan Tayar 1 Malaysia untuk teksi (BT1M) merupakan program pertama yang dilancarkan di bawah TR1Ma. Antara program lain yang bakal dilancarkan di bawah TR1Ma termasuk insurans berkelompok serta khairat, duta teksi dan lain-lain lagi.

Secara ringkasnya program TR1Ma diharapkan bukan sahaja membaiki mutu perkhidmatan teksi, ia mampu meningkatkan persepsi dan keyakinan rakyat terhadap perkhidmatan teksi.

No comments:

Post a Comment